Upper prathmik shikshko no grade pay 2400 mathi 4200 karva babate mukya mantri na suchan anusar agarni aryavahi karva agra sachiv sri shikshan vibhag ne mokalva ma avyo

Share this:

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.