A matter of celebrating World Health Day

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ ૭ મી એપ્રિલ ‘વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ’ ઉજવણી બાબત દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર.તા.૪/૪/૨૦૧૮ બૂથ લેવલ ઓફિસર માટે ખાસ

Read more

ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો

ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો ?   વોટર આઈડી કાર્ડમાં સુધારા કરવા માટેનાં પગલાંઓ: સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અનુસરો

Read more