Gujarat Jaher Seva Ayog

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ જગ્યા માટેની જાહેરાત તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૮ સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી

Read more

Gujarat Forensic Science University

ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી ,ગાંધીનગર ને સીસીસી પરિક્ષાકેન્દ્રની માન્યતા ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના સરકારી કર્મચારી માટે રજીસ્ટ્રેશન ની પ્રક્રિયા તા.૧૧/૪/૨૦૧૮

Read more