SSA Recruitment (IED Co-Ordinator)

Share this:

SSA Recruitment

સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સ્ટેટ પ્રોજેકટ ઓફીસ ખાતે સ્ટેટ આઈઇડી કો-ઓર્ડિનેટરની જગ્યાની ભરતી બાબત.

માસિક ફિક્સ મહેનતાણું 25000/-

ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ 28/03/2018

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 06/04/2018

Advertisement

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા અંગેની માર્ગદર્શિકા

 

 

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.