High Security Registration Plate (HSRP)

Share this:

સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય નો આદેશ

સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય નો આદેશ પ્રમાણે HSRP લગાવવી દરેક વાહન માટે ફરજીયાત છે.

તમારા વાહન પર HSRP લગાવવાની છેલ્લી તારીખ છે

30 એપ્રિલ 2018

 

વાહનનોના ઓથોરાઈઝ ડીલર પણ HSRP લગાવી શકે છે.
HSRP ના જિલ્લાવાર ડીલર માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

ડીલર યાદી

Leave a Reply

Your email address will not be published.