Gunotsav 8 changed for the third time

Share this:

ભોપાળું : ગુણોત્સવ ૮ નો ત્રીજી વખત સમય બદલ્યો

મોટા -મોટા તાયફા : ગુણોત્સવ ફારસરૂપ

ઉચ્ચ અધિકારીઓના અણધડ આયોજનનો ભોગ વિદ્યાર્થીઓ બનશે.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.