ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો

Share this:

ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો ?

 

વોટર આઈડી કાર્ડમાં સુધારા કરવા માટેનાં પગલાંઓ: સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અનુસરો

તમામ detial નો અભ્યાસ કર્યા પછી ફોર્મ ભરવું

* FIRST STEP – મતદારો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લોગ, એનવીએસપી (નેશનલ વોટર સર્વિસીસ પોર્ટલ)  ઓફિસયલ સાઈટ પર ક્લિક કરો.નીચે લિંક આપેલી છે.

ONLINE EASY REGISTRATION EASY CORRECTION

Second Step : Click on the section – “Correction of entries in electoral roll”

સેકન્ડ સ્ટેપ અનુસરવાથી ફોર્મ નંબર ૮ ખુલશે જેમાં…

ખુલે છે તે નવી ટેબમાંથી, “ફોર્મ 8″ પસંદ કરો. મતદારોને આપમેળે પૃષ્ઠ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે, જ્યાં ‘મતદાર કાર્ડ સુધારણા’ માટે વિનંતી કરી શકાય.

તમારી પાસે રહેલ મતદાર કાર્ડ ની માહિતી એન્ટર કરો.ભાગ નંબર,ક્રમ નંબર,મતદાર કાર્ડ નંબર એન્ટર કરો

નામ, સીરીઅલ નંબર, વય, જાતિ, રાજ્ય, મતદાન પત્રની સંખ્યા, વિધાનસભા / સંસદીય મતદાર મતદાર, કુટુંબની વિગતો (માતા / પિતા / પતિનું નામ), સંપૂર્ણ સરનામું  વગેરેમાંથી કોઈ પણ 3 એન્ટ્રી સુધારી શકો છો.

એકવાર વિગતો દાખલ થઈ જાય તે પછી, તાજેતરની ફોટોગ્રાફ, જન્મ તારીખનો પુરાવો અને સરનામાના પુરાવા સહિત, જરૂરી દસ્તાવેજો jpg..png..bmp..jpeg…અપલોડ કરો.

તમારું ઈમેલ અને મોબાઈલ નંબર નાખી ફોર્મ સબમીટ કરો.

ફોર્મ સબમીટ થાય બાદ  તમને reference number મળી જશે.જે આ જ સાઈટ પર જઈ ONLINE Application Status પર ક્લિક કરવાથી તમારું સ્ટેટ્સ જોઈ શકશો.કે તમારી અરજી પ્રોસેસ માં ક્યાં પહોંચી છે.

અરજી નું status આ રીતે બતાવશે.

 

અપલોડ કરવાના પુરાવાની યાદી

 

 

 

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.