ઘરે બેઠા ઓનલાઈન માત્ર ૧૧પ રૂપિયા માં પેન કાર્ડ બનાવડાવી શકો છો જાણો કેવી રીતે

ઘરે બેઠા ઓનલાઈન માત્ર ૧૧પ રૂપિયા માં પેન કાર્ડ બનાવડાવી શકો છો જાણો કેવી રીતે   ઘરે બેઠા ઓનલાઈન માત્ર

Read more

કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો computer basic knowledge      

Read more

ગુણોત્સવ ૮ અંતર્ગત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

ગુણોત્સવ ૮ અંતર્ગત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર DPEO

Read more

GUNOTSAV 8 OFFICIAL DATE DECLARED

GUNOTSAV 8 OFFICIAL DATE DECLARED 🇬‌🇺‌🇳‌🇴‌🇹‌🇸‌🇦‌🇻‌  8 ની તારીખ જાહેર ગુણોત્સવ-૮  નિયામકશ્રીનો પરિપત્ર ગુણોત્સવ-૮ ની તારીખ તથા તમામ મહત્વપૂર્ણ સૂચના

Read more

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ક્ષેત્રીય કર્મચારીની તપાસ બાબત

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ક્ષેત્રીય કર્મચારીની તપાસ બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

Read more

ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો

ઓનલાઇન મતદારના કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો ?   વોટર આઈડી કાર્ડમાં સુધારા કરવા માટેનાં પગલાંઓ: સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અનુસરો

Read more